• فرش وینتیج 1200 شانه-برجسته-طرح آیسو-تراکم 3600
  • فرش ماشینی 1200 شانه-طرح حریص- تراکم3600
  • فرش ماشینی 1200 شانه-برجسته-طرح باغ گل- تراکم3600
  • فرش ماشینی 1200 شانه-برجسته-طرح اصفهان- تراکم3600
  • فرش ماشینی 1000 شانه-طرح الماس- تراکم3000
  • فرش ماشینی 1000 شانه-طرح افشان شاه عباسی- تراکم3000
  • فرش ماشینی 700 شانه-طرح ناردون-تراکم2550
  • فرش ماشینی 700 شانه-طرح الی-تراکم2550
  • فرش ماشینی 700 شانه-طرح افشان- تراکم2550

عضویت در خبرنامه ایمیلی

عضویت در خبرنامه پیامکی